Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rent drikkevand Door Mind Map: Rent drikkevand

1. Vandets kredsløb

1.1. Fordampning

2. Grundvand

2.1. Grundvandsspejlet

2.1.1. Den mættede zone: Under grundvandsspejlet findes den mættede zone.

2.1.2. Den umættede zone: Den øverste del af jorden, hvor der både findes både luft og vand i hulrummene mellem jordens partikler.

2.2. Vandet findes i jordens små hulrum

2.2.1. Størrelsen og antallet af jordens partikler har stor betydning for hvor meget vand der kan være og hvor let og hurtigt det kan bevæge sig.

2.2.1.1. Ler og kalk: Kornene er meget små og de ligger pakket tæt sammen så nedsivningen bliver langsom.

2.2.1.2. Sand og grus: Kornene er store og hulrummene kan indholde meget vand der let kan bevæge sig.

2.2.2. Grundvandsmagasin

2.2.2.1. Det primære grundvandsmagasin er det dybe og sammenhængende magasin af fersk grundvand. Findes ofte i sand, grus og kalkaflejringer.

2.2.2.2. Sekundære grundvandsmagasiner

3. Vandværk

4. Vandforbrug

5. Spillevand

6. Tilstandsformer

6.1. Fast form - væskeform = smeltepunkt Væskeform - gasform =  Kogepunkt - temperaturstigning  Gasform - væskeform = fortætningspunktet - temperaturfald væskeform - fastform = frysepunkt - tempetaturfald