DYSLEKSJA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
DYSLEKSJA Door Mind Map: DYSLEKSJA

1. Typy dysleksji:

1.1. wzrokowa

1.2. słuchowa

1.3. integracyjna

1.4. mieszana

1.5. wizualna

2. Przyczyny:

2.1. genetyczne

2.2. neurofizjologiczne

2.3. nieprawidłowy rozwój mózgu

2.4. zaburzenia percepcyjno- motoryczne

2.5. trauma

2.6. niedojrzałość CNU

2.7. specyficzne zdolności percepcyjne

3. Odmiany:

3.1. dysortografia

3.2. dysgrafia

3.3. dyskalkulia

3.4. dysfonia

4. Objawy:

4.1. grupa ryzyka

4.2. trudności w pisaniu

4.3. trudności w czytaniu

4.4. trudności w nauce innych przedmiotów