Studieretning BioA, KemiB

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Studieretning BioA, KemiB por Mind Map: Studieretning BioA, KemiB

1. Hvorfor vores studieretning

2. Hvordan er en dag på Gym?

3. Slagelse Gymnasium

4. Video præsentation

5. En almindelig dag

6. Fakta boks

7. Filmtekniske

8. Klipning

9. Vi anvender korte klip

10. for handlingen accelerer og det er spændningsskabende.

11. Kamera Bevægelse

12. Håndholdt kamera og anvender Point of view (POV)

13. hvor man ser det fra personens synsvinkel, som er med til at skabe realisme. Hele vores film er bygget op omkring POV. Og så skaber POV identifikation.

14. Panorering

15. For at få overblik

16. Perspektiv

17. Normal perspektiv

18. for at få filmen i øjenhøjde med publikum. Og det skaber identifikation for publikum med hovedpersonen.

19. Fugleperspektiv

20. Dette ses når vi filmer oppefra og ned. F.eks. når vi filmer hovedpersonens gang.

21. Dette gør vi fordi bliver mere autentisk

22. Beskæring

23. Total & supertotal

24. Når læreren underviser og da filmer rundt inde i klasselokalet.

25. Halvtotal & Nærbillede

26. Når vi viser mindre af omgivelserne f.eks. da vi filmer i Lidl. Vi går tættere på.

27. Nærbillede af Sille i grotten, og sikkerhedsbriller i kemi.

28. Lyd

29. Underlægningsmusik

30. Asynkron

31. Musik kun tilskuer kan høre

32. Incidental musik

33. Det er Synkron lyd. Fordi hovedpersonen høre musik i sine høretelefoner som publikum også kan høre.

34. Effektlyd

35. Da drengene kommer gående på gangen til musikken.

36. Lys

37. Naturligt lys

38. Der er ikke tilført skygger eller undlædningslys. Da det virkede mest naturligt uden lys tilføjelser.

39. Studieretning

40. Semester

41. Samfundsfag C - Matematik B - Engelsk B - Idræt C - Dansk A

42. Almen sporgforståelse

43. Narturvidenskabeligt grundforløb

44. Reflektioner

45. Fremtid