Mijn ideale school

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Mijn ideale school por Mind Map: Mijn ideale school

1. Zorg

1.1. invulling passend onderwijs

1.2. structuur

1.2.1. deskundigen

1.2.2. mentor

1.2.3. kernteams

1.2.4. ongeorganiseerd vrijwillig

2. Organisatie

2.1. structuur

2.1.1. lijn-staf

2.1.2. lijn

2.1.3. lijn-functionele staf

2.2. schaal

2.2.1. aantal leerlingen

2.2.1.1. < 500

2.2.1.2. 500 - 1500

2.2.1.3. > 1500

2.2.2. klasgrootte

3. Cultuur

3.1. omgang

3.1.1. informeel (mensgericht)

3.1.2. zakelijk (taakgericht)

3.2. samenwerking

3.2.1. consensus

3.2.2. werkoverleg

3.2.3. inspraak

4. Vorm

4.1. Bijzonder (stichting of particulier)

4.1.1. confessioneel

4.1.1.1. christelijk

4.1.1.1.1. katholiek

4.1.1.1.2. protestants

4.1.1.2. islamitisch

4.1.1.3. ...

4.1.2. algemeen

4.1.2.1. Jenaplan

4.1.2.2. Montessori

4.1.2.3. Dalton

4.1.2.4. Vrijeschool

4.1.2.5. Iederwijs (adaptief onderwijs)

4.1.2.6. ...

4.2. Openbaar (Rijk))

5. Soort school

5.1. speciaal onderwijs

5.1.1. Cluster 1

5.1.2. Cluster 2

5.1.3. C;uster 3

5.1.4. Cluster 4

5.2. basisonderwijs

5.3. voortgezet onderwijs

5.3.1. vmbo

5.3.1.1. bbl

5.3.1.2. gl

5.3.1.3. kbl

5.3.1.4. tl

5.3.2. havo

5.3.3. vwo

5.3.4. praktijkonderwijs

5.4. middelbaar beroepsonderwijs

5.4.1. Niveau 1

5.4.2. Niveau 2

5.4.3. Niveau 3

5.4.4. Niveau 4

5.5. hoger onderwijs

5.5.1. hbo

5.5.2. wo

6. Profiel

6.1. Technasium

6.2. HB

6.3. Tweetalig

6.4. LOOT