Hvorfor udledes gødning til vores grundvand og hvordan kan man minimere dette så vi også kan brug...

hhhhhhhhhhhhhhhhhh

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Hvorfor udledes gødning til vores grundvand og hvordan kan man minimere dette så vi også kan bruge det til drikkevand til fremtidige generationer? por Mind Map: Hvorfor udledes gødning til vores grundvand og hvordan kan man minimere dette så vi også kan bruge det til drikkevand til fremtidige generationer?

1. Grundvand

1.1. Hvad er Grundvand?

1.2. Hvordan dannes det?

1.3. Forurening

1.3.1. Gødning

1.3.1.1. Nitrat

1.3.1.2. Pesticider

2. Rensning

2.1. Grundvandet

2.1.1. Jordbunden

2.2. Spildevand

2.2.1. Rensningsanlæg

2.2.1.1. Mekanisk rensning

2.2.1.2. Biologisk rensning

2.2.1.3. Kemisk rensning

3. Vandetskredsløb

3.1. Hvad er vandets kredsløb?

3.2. Hvordan fungere det?

4. Forurening i Danmark

4.1. Meget forurening

4.2. Lidt forurening

5. Kroppen

5.1. Hvad sker der?

5.2. Bliver man syg?

6. Forsøg

6.1. Jordens optagelse

6.2. Vandetskredsløb

6.3. Plantens optagelse

7. Konklusion