Đồng Bộ GOOGLESHEET

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Đồng Bộ GOOGLESHEET por Mind Map: Đồng Bộ GOOGLESHEET

1. Mapping the nao

1.1. dynamic mapping

2. Đơn Hàng từ nguồn nào

3. Lọc được đơn đó trên bộ lọc đơn hàng

3.1. Càng tốt nếu lọc được theo chi tiết

3.2. Trong đơn hàng có link về google sheet tương ứng

4. Tao Don Hang

4.1. nhan biet khach hang cu

4.2. đảm bảo số được chia khi khách hàng cấu hình chia số trong hệ thống

4.3. gắn nguồn marketing = user đồng bộ sheet (SourceMarketing)

4.4. xu ly trung

5. Đồng Bộ Dễ Dàng

5.1. Nằm Cùng 1 màn hình

5.2. 1 shop trustsales sẽ hỗ trợ nhiều tk google

6. Xem danh sách google sheet trong tk

6.1. Chọn từ danh sách

6.2. Chọn từ link

7. Team CSKH/DEV Maintain

7.1. Khách hàng cần xóa 1 sheet trong shop củ của trustsales

7.2. Tìm kiếm sheet đó thuộc shop nào quan lý

8. Tìm Kiếm

8.1. Tìm kiếm theo tk gmail

8.2. tìm kiếm theo tên của SHEET

8.3. tìm theo người đồng bộ

8.4. Tim theo link google sheet

9. Validate

9.1. sheet do da duoc dong bo tren 1 shop khac thi sao

9.2. validate trong sheet cau hinh khi dang ky nhan webhook phai co toi thieu 1 truong la sdt