Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
GLAZBALA por Mind Map: GLAZBALA

1. GLAZBALA S TIPKAMA

1.1. ŽICE

1.1.1. čembalo

1.1.2. glasovir

1.1.3. pijanino

1.1.4. čelesta

1.2. ZRAK

1.2.1. orgulje

1.2.2. harmonika

2. UDARALJKE

2.1. S ODREĐENOM VISINOM TONA

2.1.1. zvončići

2.1.2. ksilofon

2.1.3. metalofon

2.1.4. timpani

2.1.5. zvona

2.1.6. vibrafon

2.1.7. marimba

2.2. conga

2.3. S NEODREĐENOM VISINOM TONA

2.3.1. veliki bubanj

2.3.2. mali bubanj

2.3.3. triangl

2.3.4. tam-tam

2.3.5. tom-tom

2.3.6. bongos

2.3.7. kastanjete

2.3.8. štapići

2.3.9. činele

2.3.10. maracas

2.3.11. gong

2.3.12. guiro

2.3.13. tamburin

3. PUHAČKA GLAZBALA

3.1. DRVENA

3.1.1. saksofon

3.1.2. blok-flauta

3.1.3. flauta

3.1.4. klarinet

3.1.5. bas klarinet

3.1.6. oboa

3.1.7. engleski rog

3.1.8. fagot

3.1.9. kontrafagot

3.1.10. pikolo

3.2. LIMENA

3.2.1. truba

3.2.2. trombon

3.2.3. rog

3.2.4. tuba

4. ŽIČANA GLAZBALA

4.1. GUDAČKA

4.1.1. violina

4.1.2. viola

4.1.3. violončelo

4.1.4. kontrabas

4.1.5. lirica

4.1.6. gusle

4.2. TRZALAČKA

4.2.1. gitara

4.2.2. tamburica

4.2.3. mandolina

4.2.4. šargija

4.2.5. bas

4.2.6. harfa

4.2.7. banjo

4.2.8. ukulele

4.2.9. brač

4.2.10. bisernica