ZLONAMJERNI SADRŽAJI NA INTERNETU

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
ZLONAMJERNI SADRŽAJI NA INTERNETU por Mind Map: ZLONAMJERNI SADRŽAJI NA INTERNETU

1. SPAM

1.1. Neželjena elektronička pošta, propagandni sadržaj, sakupljanje adresa pomoću robotskih skupljača.

2. PHISING

2.1. Kriminalna aktivnost, prikupljanje osobnih podataka radi financijske koristi

2.1.1. ZAHTJEV ZA SLANJE PODATAKA

2.1.2. LAŽNA WEB SJEDIŠTA

3. HOAX

3.1. navode korisnike da oštete svoje programe, e-pošta neželjenog sadržaja, cilj zastrašiti primatelja

3.1.1. UPOZORAVANJE O ŠTETNIM PROGRAMIMA

3.1.2. LAŽNE PETICIJE

3.1.3. LANCI SREĆE ZARADE

3.1.4. LAŽNI ZAHTJEVI ZA POMOĆ

3.1.5. ZASTRAŠIVANJE I PRIJETNJA

4. RANSOMWARE

4.1. šifriranje datoteka, traži se otkupnina za ˝otključavanje˝

5. MALWARE

5.1. zlonamjerni program, infiltrira računala bez znanja vlasnika

5.1.1. CIV

5.1.2. ROOTKIT

5.1.3. TROJANSKI KONJ

5.1.4. SPYWARE

5.1.5. KEYLOGGER

5.1.6. SCAREWARE

5.1.7. VIRUS