Simple Pass Tense

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Simple Pass Tense por Mind Map: Simple Pass Tense

1. .You Are Drink Milk / Yanlış

1.1. You Drink Milk. / Doğru

2. Geçen Hafta İstanbuldan geldim

3. (Geçmiş Zaman)

4. Örnek = I came from Istanbul last week

5. İngilizce Geçmiş Zaman Cümlelerinde is Veya Are Kullanılmaz

6. Simple Past Tense - Düzenli Fiiller

6.1. Simple Past Tense cümlelerinde -d ve -ed eklerinden birini alırlar. Fiil sessiz bir harf ile bitiyorsa sonuna -ed ekini alır.

6.1.1. We finished our home work / Finish - Finished

7. Simple Past Tense - Düzensiz Fiiller

7.1. He forgot notebooks in home / O defterini evde unuttu / unutmuş.

8. Simple Pass Tense - Olumlu Cümleler

8.1. Eylemin geçmiş zaman içerisinde bir defa ya da üst üste yapıldığını anlatan cümlelerdir.

8.1.1. I played football with my brother / Erkek Kardeşimle Futbol Oynadım

9. Simle Past Tense - Olumsuz Cümleler

9.1. Eylemin geçmiş zaman içerisinde yapılmadığını ifade etmek için kurulan cümlelerdir.

9.1.1. I didn't read this book / Bu kitabı okumadım.