2.y's rennæssance

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
2.y's rennæssance por Mind Map: 2.y's rennæssance

1. OPGAVER:

1.1. Elevoplæg: 1: Introduktion (side 68-71) 2: Menneskesyn, 3: Verdensbilleder, 4: Statsmagt, 5: Machiavelli og Erasmus, 6: Kunst og arkitektur (inkl byplanlægning), 7: Opgør i Kirken - Klassen skal forberede og afholde et oplæg inkl præsentation (google) til næste gang. Grupperne skal tage udgangspunkt i den læste tekst men SKAL også inddrage eksempler og illustrationer der kan støtte fremlæggelsen. Googlepræsentationen skal give mening UDEN oplægget. Fremlæggelse næste gang.

2. "Genfødsel" af antikken

2.1. Kunst

2.1.1. Naturalisme

2.1.2. Perspektiv

2.2. Litteratur

2.3. Filosofi

2.4. Videnskab

2.5. Græske & Romerske kultur

3. Individet i centrum

3.1. Opgør med middelalderens enhedskultur

3.2. lærdes sprog er latin

3.2.1. klostre bedriver "videnskab"

3.2.1.1. teologisk funderet

4. Reformationen (1536 i DK)

4.1. Splittelse i Kirken (pavekirkens svækkelse)

4.1.1. Katolske

4.1.2. De protestantiske

4.2. Modreformationen

4.2.1. Barok (pompøs)

4.2.1.1. fremstille "guds" magt - gloværdigt

4.3. Reformationen i Europa

4.3.1. Calvinisme/Jean Calvin

4.3.2. Lutheranisme/Luther

4.4. Kritik af Kirken

4.4.1. Afladsbreve

4.4.1.1. Bygning af de store katedraler

4.4.1.1.1. Blandt andet Peterskirken

4.4.2. Vidensmonopol

4.4.3. Helgendyrkelse

4.4.3.1. "1. bud: Du må ikke have andre guder"

4.4.3.1.1. relekvie-industri

4.4.4. Simoni

4.4.4.1. "Dårlige moralske eksempler"

5. Fra 1300-tallet (Italien)

5.1. Handelscenter

5.1.1. Økonomisk overskud

5.1.2. Kolonier/handelscentre

5.1.2.1. Marco Polo

6. Fra 1500-tallet (Danmark)

6.1. Langsom udbredelse pga dårlig infrastruktur

7. Amerikas opdagelse

7.1. Indien?

7.1.1. Columbus troede han ville finde Indien ved at sejle vest

7.2. 1492

7.3. Amerigo Vespucci

8. Enevælde

8.1. 1660 Fr. 3

9. Hekseforfølgelser

10. Slut med Stordanmark!

10.1. Tab af 2/3 af DK til Sverige (Skåne, Halland og Blekinge

11. Multikunstnere

11.1. F.eks. da Vinci

12. Treidveårskrigen

12.1. Afslutning på mange års religiøse krige i EU

12.2. Religiøs eller politisk krig?

12.3. Gustavus II Adolphus

13. Bondeoprøret

13.1. socialpolitisk bevægelse mod de høj gejstlige/adelige

13.1.1. Religiøs lighedstanke

13.1.1.1. Luther stiller sig på fyrsternes side

13.1.1.1.1. ligheden skal være mellem gud-menneske, ikke menneske-menneske

14. Videnskab

14.1. Heliocentriske verdensbillede

14.1.1. Jorden ikke i centrum???

14.1.1.1. Kopernikus

14.1.1.1.1. understøttet af Galileo

14.1.1.2. Galileo

14.2. Ny viden om menneskets anatomi

14.2.1. "Humane" metoder

14.2.1.1. Ambrois (Fransk læge der begyndte at sy folk)

14.2.2. Dissektion

14.2.3. Petruvianske mand (mest præcise skildring af menneskets krop, tegnet af da Vinci)

14.3. Tycho Brahe

14.3.1. Mellemting mellem det heliocentriske og det geocentriske verdensbillede

14.3.1.1. "Kompromis" mellem naturvidenskablig praksis og et religiøst verdensbillede