2d´s Velfærd

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
2d´s Velfærd por Mind Map: 2d´s Velfærd

1. Tryghed, sikkerhed og ansvar

1.1. Forsikring

2. Skat

2.1. Omfordeling

2.1.1. Progressiv beskatning

2.1.1.1. Lille forskel på rig og fattig

3. Sociale ydelser

3.1. SU

3.2. Sundhed

3.3. Efterløn

3.4. Folkepension

3.5. Invalidepension

3.6. Førtidspension

3.7. Dagpenge

3.8. Kontanthjælp

3.9. Tandlæge

3.10. Medicin

4. Offentlige institutioner

4.1. Folkeskole

4.2. Børnehave

4.3. Vuggestue

4.4. Ungdomsuddannelser

4.5. Universiteter

4.6. Ordensmagten

4.7. Sundhedsvæsnet

5. Sikkerhedsnet

5.1. Høj lighed

5.2. Genhusning

6. CPR. register

7. Ligestilling

7.1. Samme rettigheder

8. Velfærdsmodeller

8.1. Danske

8.1.1. "Stor stat"

9. Velfærd i industrialiserede

10. Ulandsbistand

11. Private velgørende institutioner

11.1. Kirke

11.2. Hjælpeorganisationer

12. Velfærd er dyrt!

12.1. Skatten er for høj!

12.2. Visse ordninger er for dyre!

12.3. Kunne man bruge pengene mere fornuftigt?!

12.4. Offentligt budgetunderskud

13. Rettigheder

14. Misbrug

14.1. Lille forskel på ydelser og løn

15. Mangel på indflydelse

15.1. Tvang

16. "Krævementalitet"

17. Braindrain

18. Ældrebyrden