2y Oplysningstid

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
2y Oplysningstid por Mind Map: 2y Oplysningstid

1. Samfundet kom til heftig debat, og blev diskuteret offentligt. Folket på denne tid anså sig selv, som visere end tidligere. Deres moderne videnskab, teknik osv. Satte dem på et højere stadie, som var i stand til at skabe et bedre samfund i fremtiden. Fremskridtstanken rummede et oprør med forsynstanken, at den bestående verdens- og samfundsorden var styret af gud. Det var i stedet naturlovene, som blev klarlagt af videnskabsmænd, som definerede samfundet og dets funktion. Samfundet skiftede fra traditionelt og religiøst til realistisk og rationelt.

2. Brud med forestillingen om, at Gud styrede verden- og samfundsorden og historiens gang - det var i stedet naturlovene, der styrede.

3. 1. Han havde ingen alliancer – ingen til at støtte hans ideer og beskytte ham hos politiske fjender

4. Struense var født i 1737 i Halle i det nuværende Tyskland. Struense var oplysningsmand, han troede på videnskab og fornuft i stedet for religion. Han ønskede folket mest muligt lykke til folket.

5. rationalisme

5.1. 1. deisme

5.1.1. lige borgere

5.1.2. fornuftspræget tro på GUd

5.1.3. Modsvar på deisme

5.1.3.1. klassicisme

5.1.4. gud er skaberen, men har ingen senere indflydelse på menneskers liv.

5.1.5. Deisme overtager fra pietisme

5.2. teorier var bygget på forsøg og iagtagelser istedet for bibelen (teologi)

5.2.1. det første leksikon

5.3. En tro på menneskets evner, man troede på sine egne nye ideer

5.4. Naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verdenen.

5.4.1. satte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke.

6. 1700-tallet

7. Deisme

7.1. Gud og stat er adskilt

7.2. Gud har skabt verden, men har ikke indflydelse på kongen og det verdslige liv.

7.3. Er betegnelsen for at der findes en gud, men at denne ikke griber aktivt ind i verdens gang. Gud har skabt verden perfekt funktionel, og dermed behøver han ikke at gribe ind. Kongen er ikke indsat af gud, og han arbejde ikke ud fra guds ord. Staten var en verdslig sammenslutning af frie og lige borgere. Når gud havde overladt verden til sin egen skæbne, måtte meningen være, at mennesket selv, i kraft af dets intellekt og sunde fornuft, skulle indrette tilværelsen bedst muligt.

8. Startede i Frankrig

9. Fremskridtstanke

9.1. Moderne tankegang

9.1.1. moderne demokrati

9.1.2. religiøs tolerance

9.1.3. menneskerettigheder

10. Filosofi

10.1. Rational erkendelse modsat teologi

10.2. Naturfilosofien eksperimenter og bruger emperiske iagtagelser.

11. Den rationelle erkendelse

11.1. rationalitet erstatter teologi

11.2. Naturvidenskabeligt indpas

11.2.1. intet kunne accepteres, hvis det ikke er fornuftigt

12. Ludvig Holberg

12.1. Vigtig foreløber for Oplysningstiden

12.2. gjorde i sine komedier bl.a. grin med det lærde latintalende universitet.

13. Fuld trykkefrihed

14. Struensee

14.1. Fuld trykkefrihed (1770)

14.2. Indført af Struensee i 1770

14.3. Struense virkede som Christian d. 7.s livlæge. Kongen var psykisk ustabil og havde derfor brug for livlægen. Struense havde derudover også et intimt til forhold til dronningen Caroline Mathilde.

14.4. Struenses 3 fejl:

14.4.1. 2. Han indførte for mange reformer for hurtigt (samfundet var ikke klar til ændringer)

14.4.2. 3. Han gjorde ikke nok for at skjule sit forhold til dronningen, og endte dermed at blive henrettet for majestætsfornærmelse.

14.5. Struenses reformer:

14.5.1. - udenrigspolitik blev gjort mere fredeligt

14.5.2. - militæret blev beskåret

14.5.3. - offentlige udgifter blev reduceret voldsomt gennem afskedigelser og reduktioner

14.5.4. - retssystemet blev moderniseret, bl.a. afskaffelse af tortur og censur.

15. Videnskab

15.1. - store tanker om Jordens plads i universet erstattes af tanker om menneskets plads på Jorden. - overtro og religion må vige for den menneskelige fornuft. - den mekaniske naturopfattelse; alt kunne beskrives og forklares. - naturfænomener bliver forklaret med naturlige forklaringer. - de videnskabelige metoder blev opfundet; induktive og deduktive. - tyngdekraften opdages af Isaac Newton.

16. Opionsstyrede enevælde

17. Diskuterende offentlighed

18. - Det fornuftige - Det nyttige - Det naturlige

19. Tiden før oplysningstiden hed pietismen og tiden efter var romantikken

20. Begrebet "oplysning" skyldes den udvidede viden om verden

21. Enevælde

21.1. Opionsstyret/oplyst enevælde

21.1.1. Denne periode blev ord som konge og undersåt blev erstattet med stat og borger i folkemundene

21.1.2. Indfører reformer til gode for folket

21.1.2.1. - I Danmark var dette tilfældet i 1700-tallet, under Struense

21.1.3. Styret i datidens Danmark-Norge

21.2. Kongen styre landet med hjælp fra embedsmænd

21.3. Magten/tronen nedarves kun gennem mænd

21.4. Magten var givet af gud

21.5. I Danmark indførtes enevælden i 1660 af Frederik 3., og den blev afskaffet af Frederik 7. med vedtagelsen af den første frie forfatning (Grundloven) i 1849.