2012uHI MIDDELALDER

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
2012uHI MIDDELALDER por Mind Map: 2012uHI MIDDELALDER

1. Den Sorte Død

1.1. 1: Forløb

1.1.1. Teorier om smitte

1.2. 2: Samtidens opfattelse

1.3. Konsekvenser af epidemien

1.3.1. 3: Religiøst

1.3.2. 4: Politisk/økonomisk

1.3.3. 5: Kulturelt

1.4. 6: Senere epidemier

2. Feudalsamfund

2.1. Samfundspyramide:

2.1.1. Kirken

2.1.2. Kongen

2.1.3. Adlen

2.1.3.1. Vasal

2.1.3.1.1. Lensherre

2.1.4. Bønder

2.1.5. Borgere

2.1.5.1. Lille gruppe

3. Magtkampe

3.1. Borge

3.1.1. Udtryk for ustabilitet i magtstrukturerne i samfundet

3.2. Adel vs. adel

3.2.1. Jord

3.3. Ingen arvefølge

3.3.1. Magtkampe om kronen

3.4. Den stærkeste blandt ligemænd

3.4.1. "Junglelov"

3.5. Kongemagt vs. kirkemagt

4. Kirken

4.1. Korstoge

4.1.1. I samarbejde med konge og adel

4.2. Vidensmonopol

4.2.1. Klostrene

4.2.1.1. Videnscentre

4.2.2. Kongen var tit afhængig af de skriftkloge

4.2.3. Monopol på udlægning af tekster

4.3. Bandlyse

4.3.1. Kirke lig med frelse

4.3.1.1. Symbolsk/religiøs magt

4.4. Rigdomme

4.4.1. Handel med afladsbreve

4.4.2. Tiende

4.4.2.1. 1/10 af afgrøder i afgift til kirken

4.4.3. Store jordbesiddelser

4.4.3.1. Gavebreve/Jord som gave

4.4.4. Byggerier finansieret af adel/konge

5. Timebogen

5.1. - Hvilke stænder fremstilles på billederne, og hvem er ikke repræsenteret? - Hvilke aktiviteter er knyttet til adelen? - Hvilke aktiviteter er knyttet til bønderne? - Hvilke oplysninger giver billederne om Frankrigs landbrug i middelalderen?

5.1.1. Adelen: Jagt, fester

5.1.2. Bønder: Primært arbejde; Landarbejde

6. Investitur-striden:

6.1. Det hellige tysk-romerske kejserrige havde traditionelt kunne udpege paven. I det tilfælde at der blev udpeget en "upassende" pave, udpegede man en "modpave" med sæde i Ravella (Hvilket skete ganske tit).

6.2. Pavestolen blev besat af de samme romerske famlier uden nogen særlig religiøs autoritet. Embedet blev ofte udbudt til salg (simoni)

6.3. Denne verdslige indgriben vakte gejstlig harme og affødte en række "reformpaver" som forsøgte at løsrive pave-embedet fra de verdslige fyrsters kontrol. Gregor d. 7 (1020-1085, pave fra 1073).er mest berømt bl.a. p.g.a. hans strid med Henrik d. 4.

6.3.1. Den gregorianske reform: - opgør med gejstliges giftemål og verdsliges påvirkning af besættelse af pavestolen og bispeembederne

7. Europa i 1000-tallet