Samfundsfag d2013

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Samfundsfag d2013 por Mind Map: Samfundsfag d2013

1. REPETITIONS INSTRUKS

1.1. Instruktion: I skal i grupper á 4 elever brainstorme udfra jeres sidste emne: Hvad lærte I om sociologi? Hvilke emner/underemner dækkede I? Hvilke begreber behandlede I? Etc etc. Vi samler op sammen i mindmappet og til sidst uddeler vi nogle emner I skal lave arbejdsspørgsmål til som til sidst skal ind i en Jeopardy til senere brug (repetition)

2. Sociologi

2.1. Social arv -negativ og positiv (Gruppe 1)

2.2. G.H Mead (Gruppe 5)

2.2.1. I/Me - Rollertagning - Generalisering rolleindtagelse

2.3. Freud

2.3.1. Psykoanalyse

2.3.2. Udviklings faser - oral - anal - ødipal

2.4. Ansigts relationer (Gruppe 2)

2.4.1. Traditionelle samfund - i en landsby, alle kender alle

2.4.2. Moderne samfund - Arbejde og bo i byen, lønnings modtager

2.4.3. Senmodernitet - kommunikation på tværs af tid og rum

2.5. Social grupper - består af 5 grupper

2.6. Socialisering - opdragelse (Gruppe 3)

2.6.1. Social konvertering - læring af regler og normer, hvordan man skal opføre sig

2.6.2. Medier har rigtig tit ind finger med i spillet når det gælder opdragelse og hvordan man skal se ud

2.7. Erikson - udviklings teori (Gruppe 4)

2.7.1. Jo bedre man klare de første faser, desto bedre vil man klare de senere faser i livet

3. Økonomi

3.1. Er der råd til Halal?

3.2. Velfærdsstaten

3.3. Finanslov

3.4. Arbejdsløshed

3.5. Arbejdsmarkedskonflikt

4. Politologi

4.1. POLITOLOGI STUDYBLUE

4.2. Partier

4.2.1. Nye partiformer

4.2.1.1. Jordskredsvalget

4.2.1.2. Catch-all partier

4.2.1.3. Protest partier

4.2.1.4. Levebrødspolitikere

4.2.2. Klassepartier

4.2.2.1. Firpartisystem

4.2.2.1.1. Højre

4.2.2.1.2. Venstre

4.2.2.1.3. Radikale Venstre

4.2.2.1.4. Social Demokratiet

4.3. Ideologier

4.3.1. Liberalisme

4.3.1.1. Adam Smith & John Locke

4.3.1.2. Reaktion på samfundet

4.3.1.3. Individ over kollektiv

4.3.1.4. Den franske revolution, opgør mod feudalismen/enevælden

4.3.2. Konservatisme

4.3.2.1. Edmund Burke

4.3.2.2. Reaktion på liberalisme

4.3.2.3. Traditioner

4.3.2.4. Alle er født til en plads i samfundet

4.3.2.5. værdifællesskab, normer og morale

4.3.3. Socialisme

4.3.3.1. Karl Marx

4.3.3.2. Reaktion på den industrielle revolution

4.3.3.3. fri markedsøkonomi

4.3.3.4. Fællesskab, lighed og solidaritet

4.3.4. Neoliberalise

4.3.4.1. Fri marked, ingen statsregulering

4.3.4.2. Individets frihed over kollektiv styring

4.3.4.3. "Enhver er sin egen lykkes smed"

4.3.5. Facisme

4.3.5.1. Benito Mussulini

4.3.5.2. Autoritær ledelse

4.3.5.3. Mennesket skal underkaste sig staten

4.3.6. Socialdemokratisme

4.3.6.1. Ønsker forandring gennem reformer

4.3.6.2. En ligelig indkomstfordeling i samfundet

4.3.7. Kommunisme

4.3.7.1. Karl Marx

4.3.7.2. Fællesskab og fælleseje

4.3.7.3. "Yd efter evne, nyd efter behov"

4.3.8. Socialliberalisme

4.3.8.1. Individet er frit

4.3.8.2. Staten skal fungere som et sikkerhedsnet

4.3.8.3. Blandingsøkonomi

4.3.9. Nationalisme

4.3.9.1. Fremmedhad

4.3.9.2. Traditioner

4.3.9.3. Fællesskab

4.3.9.4. Kærlighed til fædrelandet

4.4. Vælgere

4.4.1. to slags vælgere

4.4.1.1. Marginalvælger og kernevælger

4.4.2. vælgeradfærd

4.5. Lovgivningsprocessen

4.5.1. Alle kan komme med et forslag til en lov

4.5.1.1. Fra ide til lov = række processer

4.5.1.1.1. Fra ide til 1. behandling

4.5.1.1.2. 2. behandling

4.5.1.1.3. 3. behandling

4.5.1.1.4. Sidste del af processen

4.6. Parlamentarisme

4.6.1. En styrende og lovgivende forsamling

4.6.1.1. Folketinget

4.6.1.1.1. 179 medlemmer

4.6.1.1.2. Landskammer (Afskaffet 1953)

4.6.1.2. Parlament kan være opdelt

4.6.2. Negativ parlamentarisme

4.6.2.1. Flertal imod sig

4.6.3. Positiv parlamentarisme

4.6.3.1. Flertal med sig

4.7. Eksemple r på politologiskeemner

4.7.1. Krig i Syrien

4.7.2. Kønskvoter

4.7.3. Halal - rettigheder?

4.7.4. Velfærdsstaten

4.7.5. Finanslov

4.7.6. Arbejdsløshed

4.7.7. Arbejdsmarkedskonflikt

4.8. Demokratiformer

4.8.1. Deltagelsesdemokrati

4.8.1.1. Folkeopdragende

4.8.1.2. Folkets deltagelse

4.8.1.3. Hal Koch

4.8.1.4. Afstemning er ikke demokratisk, der tages hensyn til mindretallet

4.8.2. Konkurrencedemokrati

4.8.2.1. Alf Ross

4.8.2.2. Politikkere konkurrerer om stemmer

4.8.2.3. Baseret på lovgivning - Grundloven

4.8.2.4. Statsmagten tilkommer befolkningen

4.9. Deltagelsesformer

4.9.1. Valgdeltagelse

4.9.2. Fagforeninger

4.9.2.1. Hjælper med job

4.9.2.2. Retfærdig jobplads

4.9.2.3. Røde og gule fagforeninger

4.9.2.3.1. De røde førhen repræsenterede arbejderklassen

4.9.3. De traditionelle deltagelsesformer

4.9.4. De utraditonelle deltagelsesformer