Mitä arviointi on, miksi arvioidaan ?

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Mitä arviointi on, miksi arvioidaan ? por Mind Map: Mitä arviointi on, miksi arvioidaan ?

1. Sidosryhmien tarpeet

1.1. oppilaat

1.2. vanhemmat

1.3. yhteiskunta

1.4. lainsäätäjät

1.5. hallinto & koulut

2. Tavoitteet

2.1. oppimisen ohjaaminen ja tukeminen

2.2. oppimisen edistyminen ja kontrolli

2.3. opetuksen ja koulutuksen kehittäminen

3. Opetus - oppimisprosessi

3.1. toteava ja suunnitteleva

3.2. tarkkaileva ja ohjaava

3.3. kokoava ja ennustava

4. Tehtävät

4.1. ohjata

4.2. antaa tietoa

4.3. motivoida

4.4. jatko-opinnot

4.5. kontrolloida

4.6. realistisuus

4.7. ennustaa

4.8. kehittää

4.9. inhimillisyys

5. Arvo tai ansion määritteleminen

5.1. teoria

5.2. eettiset pelisäännöt

5.3. tekniikka

5.4. suuntautumisvaihtoehdot

6. Jatkuvuus

6.1. kriteeristö

6.2. tarkoitus

6.3. toimintatavat

6.4. tavoitteellisuus

6.5. Kaksisuuntainen toiminta

6.5.1. tavoitteet

6.5.1.1. kehittää

6.5.1.2. tehostaa

6.5.1.3. parantaa laatua

7. Tavat

7.1. tiedon mukaan

7.1.1. määrällinen

7.1.2. laadullinen

7.2. tehtävän mukaan

7.2.1. absoluuttinen

7.2.2. suhteellinen

7.2.3. diagnostinen

7.2.4. formaattinen

7.2.5. summatiivinen

7.2.6. sisäinen

7.2.7. vertaisarviointi

7.2.8. ryhmässä

7.2.9. viivästetysti

7.2.10. kehittävä

7.3. luonteen mukaan

7.3.1. toteava

7.3.2. ohjaava

7.3.3. motivoima

7.3.4. kontrolloiva

7.3.5. valikoiva

7.4. tason mukaan

7.4.1. yksilön

7.4.2. yhteistason

7.5. näkökulman mukaan

7.5.1. opiskelija

7.5.2. opettaja

7.5.3. oppilaitos

7.6. toteuttajan mukaan

7.6.1. itsearviointi

7.6.2. ulkoinen arviointi

7.6.3. yhteistyössä tehtävä arviointi

8. Kartan vasen puoli vastaa kysymykseen mitä arviointi on ja kartan oikea puoli puolestaan kertoo miksi arvioidaan. Pääset avaamaan aihetta enemmän klikkaamalla kunkin kuvakkeen vieressä olevasta + merkistä.