Økonomi

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Økonomi por Mind Map: Økonomi

1. ØKONOMISKE MÅL

1.1. 1 Lav ledighed

1.1.1. Konjunkturledighed

1.1.2. Strukturelledighed

1.1.3. Friktionsledighed

1.1.4. Sæsonledighed

1.2. 2 Økonomisk vækst

1.2.1. Høj/bedre levestandart

1.2.2. Målt i BNP pr indbygger

1.2.3. Recession

1.2.3.1. Et fald i et lands reale bruttonationalprodukt i to eller flere følgende kvartaler

1.3. 3 Lav og stabil inflation

1.3.1. - Demand-pull - Cost-push

1.3.2. Hyperinflation

1.4. 4 Sunde offentlige finanser

1.5. 5 Ligevægt på betalingsbalancen

1.6. 6 Udligning af sociale forskelle

1.7. 7 Hensyn til miljøet

2. Konjunktursvingninger

2.1. Svingninger i økonomiens aktivitet afhænger af: - Arbejdsløshed - Inflation - Økonomisk vækst - ...blandt andre!

2.2. Konjunkturer

3. Klassens forforståelse:

3.1. Hvad er økonomi?

3.1.1. "Noget med at holde styr på pengene"

3.1.2. "Det handler om at styre de knappe ressourcer"

3.1.3. "System hvor indtægter og udgifter indgår"

3.1.3.1. "God økonomi= flere indtægter end udgifter= overskud"

3.1.4. Forskellige niveauer:

3.1.4.1. Mikro økonomi

3.1.4.2. Makro-økonomi= nationaløkonomi

3.1.4.3. Verdensøkonomi

3.1.4.4. Gensidigt afhængige

3.1.5. "Skrøbeligt system - Økonomierne kan trække hinanden op/ned"

3.1.5.1. Finanskrisen 2008 f.eks.

3.2. Hvad er penge?

3.2.1. Objekt der er tillagt en værdi.

3.2.1.1. Værdien skal der konsensus om.

3.2.1.1.1. Forudsætning for en pengeøkonomi

3.2.2. Praktisk betalingsmiddel.

3.2.2.1. betaling

3.2.2.2. opsparing

3.2.2.3. Lån

3.2.3. Lettere at fastslå værdien ift. naturalier

3.2.3.1. "Måleenhed"

3.3. Hvad er vækst?

3.3.1. Beskriver udvilkingen i økonomien

3.3.1.1. "Vækst er godt"

3.3.2. Opgøres i en valuta

3.3.3. Man kan faktisk få "for meget vækst"

3.3.3.1. Det kan lede til inflation!

4. Økonomi for Dummies:

4.1. Part 1:

4.2. Part 3

4.3. Part 5

5. Det økonomiske kredsløb

5.1. Oversigt

6. Typer af økonomier

6.1. Markedsøkonomi - Priser fastsat af udbud og efterspørgsel - Decentralt system - privat ejendomsret - konkurrence - Kapitalisme - Findes ikke i rendyrket form

6.1.1. Markedsmekanismen

6.2. Planøkonomi - Priser fastsat politisk - Centralt system - Kollektivt ejerskab - Socialisme - Fantes i Østblokken før murens fald; idag i Kina

6.3. Blandingsøkonomi - Markedsøkonomi der er underlagt mydigheders regulation - Langt de fleste økonomier i verden

7. SamfNu-kompendie

8. Økonomiske styringsteorier

8.1. Finanspolitik

8.1.1. Keynesianistisk økonomisk politik - Staten kan/skal regulere samfundsøkonomien gennem finanspolitik

8.1.1.1. - Ekspansiv finanspolitik: skabe efterspørgsel og bekæmpe arbejdsløshed

8.1.1.1.1. Offentlige investeringer

8.1.1.1.2. Skattelettelser

8.1.1.2. - Kontraktiv finanspolitik: dæmpe aktiviteten i økonomien/trække penge ud af økonomien for at undgå overophedning (bobbel) og følgende inflation):

8.1.1.2.1. Sæt skatten op

8.1.1.2.2. Skær i overførselsindkomster

8.1.1.2.3. Andre tiltag der dæmper aktiviteten i økonomien

8.2. Pengepolitik

8.2.1. Monetaristisk økonomisk politik

8.2.1.1. Baseret på pengepolitik frem for finanspolitik

8.2.1.2. Kontrol med pengemængden

8.2.1.3. Undgå for mange penge i kredsløbet

8.2.1.4. For mange penge giver inflation

8.2.1.5. Primært problem for monetaristerne er for høj inflation - IKKE arbejdsløshed.

8.2.1.6. Meget liberal forestilling om makroøkonomiske sammenhænge.

8.2.1.7. Politik:

8.2.1.8. Man må ikke føre ekspansiv politik, da den forøgede pengemængde vil føre til inflation!

8.2.1.9. Nærmest passiv stat - markedet stabilisere sig selv på sigt.