Ekillaskolan önskeläge A-enheten

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Ekillaskolan önskeläge A-enheten por Mind Map: Ekillaskolan önskeläge A-enheten

1. Ordning och reda

1.1. Trygghet

1.1.1. Gemensamma regler

1.2. Studiero

2. Kunskaper

2.1. Lärande i fokus

2.2. Synliggöra målen

2.3. Ämnesövergripande arbetssätt

3. Professionell personal

3.1. kompetensutveckling

3.1.1. BFL

3.1.2. SUA

3.1.3. IKT

3.1.4. Matematiklyftet

3.1.5. Läslyftet

3.1.6. Aktuell forskning

3.1.6.1. Pedagogik

3.1.6.2. Ämne

3.1.6.3. Didaktik

3.2. förtrogenhet med styrdokument

4. Värdegrund

4.1. Rätten till kunskap

4.1.1. Gemensamt ansvar

4.2. Allas lika värde

4.2.1. Interkulturellt förhållningssätt

4.2.1.1. föräldrar

4.2.1.2. genus

4.2.1.3. BBSS

4.2.1.4. nyanlända

5. Rutiner

5.1. Årshjulet

5.1.1. Kalendarium

5.1.2. Gemensamma aktiviteter

5.1.2.1. Utveckla

5.1.2.2. Utvärdera

5.2. Elevärendesgång

5.3. Utvecklingssamtal

6. Skyltfönstret

6.1. Marknadsföring

6.2. Information utåt

6.3. Kommunikation

6.3.1. EN digital plattform

7. Förtroende

7.1. Föräldrar

7.2. Elever

7.3. Huvudman

7.4. Politiker

7.5. Kommuninvånare