Економічна та соціальна географія країн світу

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Економічна та соціальна географія країн світу por Mind Map: Економічна та соціальна географія країн світу

1. Економічна географія

1.1. географія промисловості

1.2. географія транспорту

1.2.1. залізничний транспорт

1.2.2. автомобільний транспорт

1.2.3. морський транспорт

1.2.4. авіаційний транспорт

1.3. географія сільського господарства

1.3.1. землеробство (рослинництво)

1.3.2. тваринництво

1.4. географія сфери послуг

1.4.1. послуги зв'язку

1.4.2. торгівля

1.4.3. банківсько-фінансові послуги

1.4.4. страхові послуги

1.4.5. інформаційні послуги

1.4.6. охорона здоров'я

1.4.7. послуги гостинності

2. Соціальна географія

2.1. географія культури

2.2. релігійна географія

2.2.1. християнство

2.2.2. іслам

2.2.3. буддизм

2.2.4. індуїзм

2.2.5. невіруюче населення

2.2.6. атеїсти

2.3. географія умов життя населення

2.4. географія якості життя населення

2.5. географія способу життя населення

3. Географія населення

3.1. географія розселення

3.1.1. дисперсне

3.1.2. дисперсно-групове

3.1.3. міста

3.1.4. промислові поселення

3.1.5. поселення службового характеру

3.1.6. розселення кочових народів

3.2. геодемографія (природний рух населення)

3.3. міграційна географія

3.4. етногеографія