2013f HI MIDDELALDER

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
2013f HI MIDDELALDER por Mind Map: 2013f HI MIDDELALDER

1. Kilder

1.1. To syn på middelalderen

1.1.1. Analyseres parvis - fremlægges på tværs af kildegrupper.

1.1.1.1. Elevsvar:

1.1.1.1.1. Kilde 1:

1.1.1.1.2. Kilde 2:

1.2. KILDEGENNEMGANG - vejledning

1.2.1. 1: Hvad er det for en kildetype? (lovtekst, retsdokument, brev, tale, historieskrivning etc.)? 2: Hvem er kildens afsender? 3: Hvornår er kilden nedskrevet/fra (er den samtidig med de begivenheder, den beskriver)? 4: Er det en første- eller andenhåndskilde? 5: Hvem er modtageren? 6: Hvad står der i kilden (opdel evt. i hovedpunkter og find det væsentlige)? 7: Hvad er forfatterens mål med kilden? 8: Hvad er kildens synsvinkel eller tendens? 9: Hvilke historiske begivenheder eller tilstande kan kilden belyse (hvad fortæller kilden om det emne, der arbejdes med)?

2. Arbejdsspørgsmål

2.1. Middelalderens definition

2.1.1. 1: Hvad betyder ordet "middelalder" for dig? 2: Hvordan bruges det i historisk tidsbestemmelse? 3: Når politikere taler om ″middelalderlige forhold″, hvad mener de så? 4: Var middelalderen så ″middelalderlig″?

2.1.1.1. Middelalderen • Hvad betyder ”middelalder” for dig? • Pest • Krig - Kristendom • Fuldskæg • Henrettelser • ofringer • Lejreforsøgscenter • Ofringer • Primitiv • Brutalitet • Mellemtiden mellem antikken og oplysningstiden Hvordan bruges det i historisk tidsbestemmelse? • Den bruges til at beskrive den tid der fulgte efter antikkens verden. Defineres som de 1000 år i det latinske Europas (i dag Vesteuropa) historie fra 500-1500. • Navnet opstod i 1600’tallet da perioden mellem antikken og den moderne tid skulle beskrive (af nederlandske historikere). Når politikere taler om ”middelalder forhold”, hvad mener de så? • Når noget er forhistorisk, primitivt, forældet, tilbagestående og mørkt. (The dark ages). • Brutalt og kirkens magt • Primitivt, forældet, tilbagestående og mørkt (the dark age). Brutalt og kirkens magt Var middelalderen så middelalderagtig? • Egentlig ikke nej. I dag har man større forståelse for middelalderen. • Man mente ikke at man selv levede primitivt men kigger man tilbage tog de et kæmpe skridt tilbage i forhold til hvor de stod i Antikken.

2.2. Middelaldersamfundet bliver til, 500-700

2.2.1. 1: Hvordan var livet i den tidlige middelalder? 2: Hvordan reagerede kirken til udfordringerne? 3: Hvorfor er Klodevigs dåb så betydningsfuld i europæisk historie?

2.3. Karolingerne og Klostervæsnet

2.3.1. Karolingerne: 1: Hvem var karolingerne? 2: Hvordan samarbejdede de med kirken? Klostervæsenet 3: Hvorfor gik mænd og kvinder i kloster? 4: Hvilken betydning havde klostervæsenet for det øvrige samfund?

2.3.2. Matrix: Klassen deles i 4 grupper. De fire gruppe deler sig i 2 mandsgrupper. 2 mandsgrupperne bruger 10 minutter på at besvare deres spørgsmål. Efter besvarelse dannes nye 4-mandsgrupper bestående af elever som har arbejdet med hver deres spørgsmål.

2.4. Individuel skriveøvelse 10 min

2.4.1. Hvad ved vi nu om: 1: Klosterlivet og deres betydning? 2: Karolinerne og deres samarbejde med Romerkirken?

3. Den store forandring 900-1100 & Verdslig stat og paveligt monarki 1100-1250

3.1. Tidligt i perioden: • Frankerriget svækkes • Invasioner: o Magyarerne i Mellemeuropa (slået af Otto den Store i 955) o Vikinger i nord (Jellingeslægtet kristnet omkring 965 (Harald)) o Muslimske pirater i Middelhavet

3.2. Senere i perioden (omkring 1000) • Otto slås til Hellig Kejser af Paven • Vikingerne kristnes og stopper invasioner (normanner) o Fortsat rivalisering mellem Kirke og fyrster – investiturstriden 1075 o Gregor 7. Vs Henrik den 4. o Gregor var en reformator som ville adskille verdslige med det åndelige o Simoni (handel med embeder) o Gregorianske reform

3.3. Prezi

3.3.1. Prezi: Europa i vækst 1000-1340

4. Film: I Rosens Navn

4.1. Trailer

4.2. Arbejdsspørgsmål og elevsvar (Googledoc)