Fossile brændstoffer udleder meget CO2 der ødelægger ozonlaget. Vi bruger for mange fossile brænd...

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Fossile brændstoffer udleder meget CO2 der ødelægger ozonlaget. Vi bruger for mange fossile brændstoffer, kunne alternativ energi være vejen frem?: por Mind Map: Fossile brændstoffer udleder meget CO2 der ødelægger ozonlaget. Vi bruger for mange fossile brændstoffer, kunne alternativ energi være vejen frem?:

1. Hvad for slags alternative energikilder findes der?

2. Hvad giver bedst udbytte i forhold til hvad det koster at "udvinde" strøm.

3. Hvad ville der ske hvis vi ikke havde kul og olie?

4. Hvordan kan det være at vi ikke har udnyttet alternativer energikilder tidligere?

5. Hvordan sker udfasningen af fossile brændstoffer? Sker det allerede?

6. Hvem er førende producent indenfor alternativ energi i Danmark?

7. Hvorfor alternativ energi?

8. Hvorfor ikke alternativ energi?

9. Hvad kan du gøre for at støtte alternativ energi?

10. Hvad kan staten gøre for at støtte alternative energikilder?

11. Hvad kan firmaerne gøre for at støtte alternativ energi?