Kim de Jong OA3

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Kim de Jong OA3 por Mind Map: Kim de Jong OA3

1. POP

1.1. Periode 6

1.1.1. Reflectieverslag Periode 6

1.2. Periode 8

1.2.1. Reflectieverslag Periode 8

1.3. Periode 10

1.3.1. Reflectieverslag Periode 10

2. STARRT

2.1. STARRT 1 van Kim

2.1.1. Reflectie STARRT 1 door Sanne

2.1.1.1. Feedback stagebegeleidster

2.2. STARRT 2 van Kim

2.2.1. Reflectie STARRT 2 door Sanne

2.2.1.1. Feedback stagebegeleidster

2.3. STARRT 1 van Sanne

2.3.1. Reflectie STARRT 1 voor Sanne

2.4. STARRT 2 van Sanne

2.4.1. Reflectie STARRT 2 voor Sanne

2.5. Reflectieverslag

3. Artikel

3.1. Mijn mening

3.2. Feedback op Elisa

3.3. Feedback van Elisa

4. Plan van aanpak

4.1. Plan van aanpak