פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה por Mind Map: פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה

1. משה

1.1. מאירה מעצמה

1.2. תפקידו העיקרי- להיות רב

1.3. משה רבנו חשב שאולי אחד מבניו יירש את גדולתו, ולא כך היה

1.4. מבקש מהקב"ה למנות לו מחליף ראוי

2. יהושע

2.1. החמה מאירה אותו

2.2. מנחיל את עם ישראל בארצו

2.3. מתחיל להנהיג אחרי מות משה

2.4. תלמידו של משה רבינו

2.5. נשלח לתור את הארץ כנציגו של שבט אפרים

2.6. יכולת ההתבטלות של אישיותו כלפי משה היא זו שהכשירה אותו להיות המנהיג של עם ישראל.