Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Writing to learn создатель Mind Map: Writing to learn

1. Wat

1.1. taalgericht vakonderwijs

1.1.1. schrijven inzetten

1.1.2. inhoud verwerken

1.2. versus learning to write

1.3. leerling centraal

2. Grondleggers

2.1. James Britton

2.2. Janet Emig

2.3. Arthur N. Applebee

3. Denkkader

3.1. constructivisme

3.1.1. actieve kennisverwerving

3.1.2. productief leren

4. Toepassingen

4.1. verschillende toepassingen

5. Voor -en nadelen

5.1. voordelen

5.1.1. actief verwerken van leerstof

5.1.2. kennisconstructie

5.1.3. nadruk op inhoud

5.1.4. verschillende toepassingen

5.1.5. toename schrijfvaardigheid

5.1.6. metacognitie

5.1.7. classroom assessment

5.2. nadelen

5.2.1. tijdrovend

5.2.2. effectiviteit is leerling -en contextafhankelijk