Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. создатель Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

1. Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

2. Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

3. Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

4. Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen