โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ создатель Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)