Fra ursuppe til functional food - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse)

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Fra ursuppe til functional food - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse) 作者: Mind Map: Fra ursuppe til functional food - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse)

1. For meget længe siden

1.1. Faglige begreber

1.1.1. kontinentaldrift

1.1.2. kulstofisotoper

1.1.3. bakterier

1.1.4. encellede organismer

1.1.5. cyanobalterier

1.1.6. kulhydrater

1.1.7. proteiner

1.1.8. fedtstoffer

1.1.9. stofskifte

1.1.10. DNA

1.1.11. tilpasning

1.1.12. RNA

1.1.13. organisk/uorganisk

1.1.14. cellemenbran

1.1.15. kromosom

1.1.16. cytoplasma

1.1.17. plasmid

1.1.18. prokaryot

2. Evolution

2.1. Faglige begreber

2.1.1. evolution

2.1.2. fossiler

2.1.3. livsformer

2.1.4. økologisk niche

2.1.5. pattedyr

2.1.6. moderkage

2.1.7. livmoder

2.1.8. foster

2.1.9. variation

2.1.10. naturlig udvælgelse

2.1.11. selektion

2.1.12. generation

2.1.13. arveanlæg

2.1.14. gener

2.1.15. mutation

2.1.16. art

2.1.17. tilpasning

2.1.18. miljøfaktorer

3. Hvad hverken Darwin eller Mendel vidste

3.1. Faglige begreber

3.1.1. DNA

3.1.2. kromosomer

3.1.3. genom

3.1.4. DNA-profil

3.1.5. gensplejse

3.1.6. prokaryot

3.1.7. respirationsbalterie

3.1.8. mitokondrie

3.1.9. grønkorn

3.1.10. cellekerne

3.1.11. eukaryoter

3.1.12. fossiler

3.1.13. UV-stråling

3.1.14. ozon

3.1.15. fisk

3.1.16. padder

3.1.17. krybdyr

3.1.18. fugle

3.1.19. pattedyr

4. Eukaryoter

4.1. Faglige begreber

4.1.1. prokaryoter

4.1.2. eukaryoter

4.1.3. cellekerne

4.1.4. gen

4.1.5. DNA

4.1.6. kernemenbran

4.1.7. hormon

4.1.8. organel

4.1.9. kromosomer

4.1.10. protein

4.1.11. cellevæg

4.1.12. cellulose

4.1.13. cellemembran

4.1.14. cytoplasma

4.1.15. grønkorn

4.1.16. mitikondrie

4.1.17. ribosom

4.1.18. respiration

4.1.19. vakuole

4.1.20. celleskelet

4.1.21. golgi apparat

4.1.22. endoplasmatisk retikulum (ER)

5. Cellen arbejder

5.1. Faglige begreber

5.1.1. DNA

5.1.2. RNA

5.1.3. enzym

5.1.4. adenin

5.1.5. thymin

5.1.6. cytosin

5.1.7. guanin

5.1.8. uracil

5.1.9. nukleotid

5.1.10. hydrogenbinding

5.1.11. kernemembran

5.1.12. kromosomer

5.1.13. gen

5.1.14. triplet

5.1.15. cytoplasma

5.1.16. ribosom

5.1.17. aminosyrer

5.1.18. protein

5.1.19. proteinsyntese

5.1.20. genom

6. Celledeling og formering

6.1. Faglige begreber

6.1.1. prokaryoter/eukarioter

6.1.2. plasmid

6.1.3. klon

6.1.4. kønnet/ukønnet

6.1.5. mitose

6.1.6. gen

6.1.7. DNA

6.1.8. mRNA

6.1.9. kromosom

6.1.10. organel

6.1.11. kernemembran

6.1.12. enzym

6.1.13. baseparring

6.1.14. meiose

6.1.15. kønskirtler

6.1.16. æg-/ sædcelle

6.1.17. æggestok

6.1.18. testikler

6.1.19. telomer

6.1.20. telomerase

7. Stamceller

7.1. Faglige begreber

7.1.1. stamceller

7.1.2. embryon

7.1.3. foster

7.1.4. æg-/sædcelle

7.1.5. kromosom

7.1.6. DNA

7.1.7. væv

7.1.8. organ

7.1.9. celledifferenttiering

7.1.10. gen

7.1.11. signalmolekyle

7.1.12. cellemebram

7.1.13. protein

7.1.14. RNA

7.1.15. blærefoster

7.1.16. indre celemasse

7.1.17. reagensglasbefrugtning

7.1.18. æggestok

7.1.19. livmoder

7.1.20. cytoplasma

7.1.21. cellekerne

7.1.22. klon

7.1.23. knoglemarv

7.1.24. navlestreng

7.1.25. transplantation

7.1.26. terapi

8. Fremtidens behandlingsmuligheder

8.1. Faglige begreber

8.1.1. gen

8.1.2. knoglenarv

8.1.3. stamceller

8.1.4. transplation

8.1.5. vævstype

8.1.6. fosterstamcelle

8.1.7. insulin

8.1.8. bugstypkirtel

8.1.9. immunforsvar

8.1.10. synapse

8.1.11. transmitterstof

8.1.12. xenotransplantion

8.2. Supplerende materialer

8.2.1. Organer fra svin rykker tættere på

9. Gensplejsning og GMO'er

9.1. Faglige begreber

9.1.1. gensplejsning

9.1.2. gen

9.1.3. GMO

9.1.4. DNA

9.1.5. plasmid

9.1.6. kromosom

9.1.7. enzym

9.1.8. protein

9.1.9. celle

9.1.10. bakterie

9.1.11. hormon

9.1.12. bugspytkirtel

9.1.13. restriktionsenzym

9.1.14. ligaser

9.1.15. katalysator

9.1.16. proteinkappe

9.1.17. antistof

9.1.18. vaccination

9.1.19. virus

9.1.20. klon

9.1.21. bioreaktor

9.1.22. vævstype

9.1.23. donor

9.1.24. resistens

10. Dilemmaer - er det sådan vi skal bruge ny viden?