א א נכסים

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
א א נכסים 作者: Mind Map: א א נכסים

1. צריכים לראות מה עם ישראל זעירא

1.1. אני משאיר לאפרים ליצור קשר עם זעירא

1.1.1. New node

2. חברת עמירון נכון לעכשיו אין מה להיות איתם בקשר

2.1. New node

3. חברת אפי נתיב פיתוח דברתי איתם ואינם צריכים אותנו כעת