马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
LÓI MÒN KDOL 作者: Mind Map: LÓI MÒN KDOL

1. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

1.1. CÁC NHÓM, SỰ KIỆN, BÀI VIẾT

1.2. ĐỘ TUỔI

1.3. GIỚI TÍNH

1.3.1. NAM

1.3.2. NỮ

2. ĐỘ TƯƠNG TÁC

2.1. LIKE

2.2. SHARE

2.3. COMMENT

2.4. LIVETREAM

2.5. CHỌC

2.6. VẪY TAY

3. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

3.1. ẢNH BÌA, ANH ĐẠI DIỆN DẸP

3.2. THÔNG TIN NƠI LÀM VIỆC, CHỖ Ở, MÔI QUAN HỆ, ....

3.3. GIỚI THIỆU BẢN THÂN

3.4. NGƯỜI THEO DÕI

4. ĐĂNG BÀI THEO CÔNG THỨC

4.1. 7

4.1.1. CHIA SẼ KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM

4.1.2. TRUYỆN CƯỜI NGĂN

4.1.3. CHIA SẼ CÂU NÓI HAY, TRIẾT LÝ SỐNG, NHỮNG CÂU NÓI THÀNH CÔNG

4.2. 2

4.2.1. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

4.2.2. THU NHẬP TỪ SẢN PHẨM

4.3. 1

4.3.1. SỞ THÍCH CÁ NHÂN

4.3.2. HÌNH ẢNH CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY