Servicelov, sundhedslov og forvaltningsloven

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Servicelov, sundhedslov og forvaltningsloven 作者: Mind Map: Servicelov, sundhedslov og forvaltningsloven

1. Serviceloven

1.1. Rammelov

1.2. Omsorgspligt

1.3. Prmærsektor

1.4. Hjælp

1.4.1. Støtte

1.4.1.1. Rådgivning

1.5. Rehabilitering

1.6. Personlighjælp

1.7. funktionsnedsættelse

1.7.1. Fysisk

1.7.1.1. Psykisk

1.8. Kvalitetsstandarder

1.9. Omsorgspligt

1.10. Tavshedspligt

2. Forvaltningsloven

2.1. Offentligeforvaltning

2.1.1. Staten

2.1.1.1. Regionen

2.1.1.1.1. Kommunen

2.2. Tavshedspligt

2.3. Sagsbehandling

2.4. Aktindsigt

3. Sundhedsloven

3.1. Sekundær

3.2. Rammelov

3.3. Sammenhæng mellem ydelserne

3.4. Forebygge

3.5. Skal fremme befolkningens sundhed

3.6. Selvbestemmelsesret

3.7. Tværfagligt samarbejde

3.8. Kvalitetsstandarder

3.9. Let adgang til information

3.10. Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende

3.11. Medicinhåndtering

3.12. Somatisk- psykisk sygepleje

3.13. Tavshedspligt

3.14. UTH

3.15. Delegering