Det sammenhængende borger- og patientforløb

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Det sammenhængende borger- og patientforløb 作者: Mind Map: Det sammenhængende borger- og patientforløb

1. Rammer for sundhedsfagligt arbejde

2. Servicelov

3. Sundhedslov

4. Autorisation

5. Delegation

6. ISBAR

7. Fællessprog III

8. Dokumentation

9. Psykiatrilov

10. Forvaltningslov