马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Naturfag 作者: Mind Map: Naturfag

1. Kap 2 - Stoffets opbygning

1.1. Atom - den mindste del af et grundstof

1.1.1. Består af Proton (kernen) neutroner (kernen) og elektroner

1.2. Molekyler er sammensat af flere atomer

1.2.1. Vand er fx H2 ( 2 x hydrogen) og O (1 x Oxygen)

1.3. Periodiske system

1.3.1. 3 Hovedgrupper (horisontal opdeling)

1.3.1.1. 1. hovedgruppe har alle 1 elektron i yderste skal fx. atom nr. 11 (natrium) og nr. 19 - Kalium

1.3.1.2. Hovedgruppe 2 har 7 elektroner i yderste skal

1.3.1.3. 3. hovedgruppe er ædelgasser, som er meget stabile og kan ikke indgå i kemiske forbindelse med de andre atomer da de har 8 elektroner i yderste skal. Eneste undtagelser er He (Helium) som behøver 2 elektroner for at være stabil da den kun har 1 elektronskal

1.3.2. Vandret rækker viser hvor mange elektronskaller atomerne har. I række 1 er der "kun" to atomer: He (helium) og H (hydrogen).

1.3.3. Atomnummer, Viser antal af protoner der er i hvert atom. (calcium har fx 20 og har atom nr. 20 og de har altid samme antal elektroner.

1.3.4. Antal elektroner pr. skal 2 x n2 (n = nummeret på elektronskallen)

1.4. Kroppen består af : 65% oxygen, 18% kulstof, 10% hydrogen og 3% nitrogen (i alt 96%) (mineralerne calcium og fosfor udgør 3% og øvrige mineraler 1%)

1.5. Glykose C6H12O6

2. Kap. 3 Cellen (her forgår al aktivitet)

2.1. Cellens opbygning

2.1.1. Cellekernen - Derfindes de 46 kromosoner der er vores gener. Her er koderne til alt der foregår i cellens fx genet til dannelse af hormoner som insulin

2.1.2. Cellevæsken (cytoplasma) Ioner som Magnesium, der indgår i over 300 processer i cellen, Nærringsstoffer som glukose og fedtsyre bliver omdannet til energi.

2.1.3. Ribosomer danner proteinerne og proteiner er opbygget af aminosyrer. Proteiner kan fx være enzymer og hormoner

2.1.4. Glat ER står for fedtdannelsen som bl.a. producere til cellevæsken. Her bliver kolesterol lavet om til hormoner som fx kortisol.

2.1.5. Golgi apparatet bygger molekyler som skal ud af cellen, fx proteiner og hormoner som får sat atomer på inden de kommer ud i blodbanerne (udskiller stofferne)

2.1.6. Mitokondrier danner 90% af alt kroppens energi af glukose C6H12C6, 46% lagres via ATP proces (som en del af respiration-processen) og resten 52% bruges til at skabe varme i kroppen.

2.1.7. Cellemembranen er den tynde hinde som beskytter cellen og får fedt fra den Glatte ER og er derudover bl.a. opbygget af proteiner og fosfat. Kolesterol er med til at styrke membranen.

2.1.7.1. Receptorer (signalmodtagere) som modtager beskeder fra kroppens organer (celler) via hormoner eller enzymer. fx insulin som dannes i bugspytkirtlen på gør at glukose kan komme ind i cellen.

2.1.7.2. Transportkanaler hvor nærringsstoffer og glukosen kan komme ind i cellen

2.1.7.3. Ionkanaler, så ioner kan bevæge sig ind og ud af cellen, her er det vigtig at salt og kalcium balancen er i orden for ellers sker der skader på cellen

2.1.7.3.1. Natrium og kalcium pumpen som opretholder den rette balance for kroppen. Udenfor cellen skal der være mest salt og indeni skal der være med calcium

2.2. Cellens livsbetingelser

2.2.1. Nærringsstoffer: C6H12O6 - Glukose - Fedtsyrer - Proteiner kan afgive energi til opbygning af molekyler som cellen bruger/har brug for. Vitaminer og mineraler er ikke energi-givende bruges til at støtte enzymerne i deres funktion og er derfor meget vigtige at få/at have i kroppen.

2.2.2. Oxygen bruges til at opsætte og forbrænde energi i mitokondrierne, Kommer der ikke oxygen til cellen sker der en ophobning af mælkesyre som får natrium/calcium pumpen til at stoppe og dermed dør cellen

2.2.2.1. Studie viser forøvrigt at menneskekroppens kropstemperatur er falende igennem de seneste 100 år og viser en tendens til at være faldende stadig, pt er "normal gennemsnitstemperatur 36.4 grader

2.2.2.1.1. Nyt studie finder, at vores kropstemperatur langsomt er blevet koldere

2.2.3. Temperaturen skal være så tæt på 37 grader som muligt, hvis den kommer over 42 eller under 36 grader tager nervecellerne skade

2.2.4. pH-værdien bør være mellem 7,37 og 7,43. Bliver den højere sker der en baseforgiftning og bliver den lavere sker der en syreforgiftning. Cellens stofskifte er afhængig af enzymerne fungere og det påvirker opbygningen af nye molekyler.

2.2.5. Vand - Cellen består af en stor mængde vand. Vandet bruges til opdeling af kulhydrater og proteiner sammen med salt. både indeni cellen ud udenfor cellen. Der skal holdes et tryk både inden og udenfor cellen som kalde for det osmotisk tryk, ved osmose flyttes vandet til den side med mindst vand og kommer der for meget vand i cellen så risikere cellen at springe og kommer der for meget vand ud af cellen så vil den skrumpe.

2.2.6. Når cellen arbejder og laver stofskifte skabes der affaldsstoffer fx kuldioxid og urinstof, dette transportere henholdsvis til lungerne og til nyrerne som sørger for at udskille affaldsstofferne når man puster luften ud af lungerne og når man tisser.

2.3. Mitose - alm celledeling. Cellens livscyklus er at de kopiere sig selv så de er identiske, dette hedder mitose.

2.3.1. Cellen faser "i livet". 1- Antallet af cellens organdele forøges (fordobles) inden i. 2. Kromosomer og DNA kopieres. 3. - Mitosen sker og der sker en opdeling af cellen så der er to ens.

2.4. Celletyper som ellers findes er:

2.4.1. Meiose - sæd- og ægceller. Æg og sæd har "kun" 23 kromosomer. Ved skabelsen af en ny celle kopiere celleorganerne og derefter sker der en halvering i antallet af kromosomer og når æg og sæd sætter sig sammen er der igen 46 kromosomer med en ny DNA sammensætning.

2.4.2. Nerveceller som kaldes for neuroner, de styrer vores bevægelser, vejrtrækning, hjerteslag, tanker og følelser. Disse ting sker ved elektriske impulser fra cellen til hjernen og den reagere ved at sende impulser ud igen i kroppen til cellerne.

2.4.3. Blodets celler, som dannes inde i knoglerne i bl.a. bækkenet og de store rørknogler og der er tre slags blod celler.

2.4.3.1. De røde blodlegemer (erytrocytter), transportere O2 (oxygen/ilt) rundt i kroppen til cellerne og samtidig transportere de Co2 (kuldioxid) (og urinstof).

2.4.3.2. De hvide blodlegemer (leukocytter) som bekæmper mikroorganismer (vira, bakterierne og infektioner m.m.)

2.4.3.3. Blodplader som sørger for at blodet kan størkne når man fx har/får et sår.

2.4.4. Muskelceller som der findes 3 slags af

2.4.4.1. Skeletmuskelceller, der skaber vores bevægelser

2.4.4.2. Hjertemuskelceller, der får hjertet til at trække sig sammen

2.4.4.3. Glatte muskelceller, der skaber tarmbevægelserne.

2.4.5. Kirtelceller, de danner hormoner og enzymer.

2.4.5.1. Fordøjelsesenzymer, som dannes i mave- tarmkanalen

2.4.5.2. Stofskiftehormonerne der dannes skjoldbruskkirtlens væv

2.4.5.3. Insulin hormonet som dannes i bugspytkirtlen som er grundlaget for at glukose kan optages i cellerne.

2.4.5.4. Adrenalin og noradrenalin som dannes i binyrernes kirtelvæv, de er også kaldt for stresshormoner, kirtelvævet findes ovenpå nyrerne.

2.4.6. Knogleceller, der indeholder 3 slags celler.

2.4.6.1. Opbyggende celler, som opbygger knoglerne, de sørger for molekyler af calcium og fosfat bliver en del af knoglerne og gør dem stærkere - og motion er desuden også med til at styrke knoglerne - specielt stødgivende motion.

2.4.6.2. Nedbrydende celler som nedbryder knoglerne løbende.

2.4.6.3. De modne celler som transportere nærringsstoffer igennem knoglerne, de sikre at calcium bliver transporteret hen til de opbyggende celler og ind i knoglerne - de sørger desuden for en balance mellem calcium o blodet og knoglerne

3. Kap. 4 - Fotosyntesen - forudsætningen for alt liv på Jorden.

3.1. Fotosyntesen

3.1.1. Planter optager kuldioxid Co2, Vand H2O og solens energi som i en proces opbygger C6H12O6 Glukose som bruges til at få planten til at vokse på samme måde som cellerne i menneskekroppen. Vi vi spiser og optager planten i vores krop overføre denne energi til vores krop og celler og planten energi bliver frigivet til kroppen igennem fordøjelsen.

3.1.1.1. Kuldioxid Co2 + Vand H2O + Energi (sollys) ---> Glukose + oxygen

3.1.1.1.1. Kemisk formel 6 Co2 + 6 H2O --> C6H12O6 + 6 O2

3.2. Respirationsprocessen

3.2.1. Glukose + oxygen --> Kuldioxid + vand + energi

3.2.1.1. C6H12O6 + 6 O2 --> 6 CO2 + 6 H2O (+energi)

3.3. Kuldioxid igennem bil/motor (brug/kørsel)

3.3.1. (Oktan + oxygen --> Kuldioxid + vand) 2 C8H18 + 25 O2 --> 16 CO2 + 18 H2O

3.3.1.1. Oktan også kendt som benzin eller diesel er blevet lageret fra de tidligere fotosynteser som fandt sted for flere millioner år siden med planter fra den tid og er blevet omdannet til olie, men stadig er energi bare omdannet til flydende form i stedet for fast.

4. Kap. 5 - Kostens nærringsstoffer og fordøjelse i kroppen

4.1. Kulhydrater

4.1.1. Primært fra planter og er opbygget i en slags kæder. Kæderne er med til at afgøre om det er meget nemt eller lid svære for kroppen at fordøje. Der findes nogle forskellige slags.

4.1.1.1. Monosakkarid som består af et molekyle

4.1.1.2. Disakkarider er når de er sammensat af to molekyler

4.1.1.3. Oligosakkarider når der er 3-10 molekyler

4.1.1.4. Polysakkarider, når de er sammensat af mange molekyler

4.1.2. De simple kulhydrater som består hovedsageligt af sukker og samtidig også er hurtigt nedbrydelige som fx. mælk, frugt, slik, kager m.m. Disse ting optages hurtigt i kroppen, men samtidig er de også hurtigt nedbrudt i kroppen og derfor bliver man hurtigt sulten igen

4.1.3. Sammensatte kulhydrater er med stivelse og kalde også for de komplekse eller langtsom nedbrydelige kulhydrater

4.2. Proteiner

4.3. Fedtstoffer

4.4. Vitaminer

4.4.1. fedtopløselige

4.4.2. Vandopløselig

4.5. Væskebalancen

4.6. Fordøjelsen og Enzymer

5. Kap .6