Dark Souls

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Dark Souls 作者: Mind Map: Dark Souls

1. Cel gry: Pokonanie głównego bossa

1.1. Cele pośrednie

1.1.1. Zdobywanie wyposarzenia

1.1.2. Zdobywanie dusz

1.1.3. Pokonywanie zwykłych potworów

1.1.4. Pokonywanie mniejszych bossów

2. Interface stanów

2.1. Ekran gry

2.1.1. Lewy górny róg

2.1.1.1. Licznik dusz

2.1.1.2. Pasek HP

2.1.1.3. Pasek Staminy

2.1.2. Lewy dolny róg

2.1.2.1. Menu szybkiego wyboru 4 przedmiotów

2.1.2.1.1. Slot górny

2.1.2.1.2. Slot prawy

2.1.2.1.3. Slot dolny

2.1.2.1.4. Slot lewy

2.1.3. Prawy górny róg

2.1.3.1. Menu szybkiego wyboru

2.1.3.1.1. Pasek skrótów

2.1.3.1.2. Przeglądaj i używaj przedmiotów

2.1.3.1.3. Zmień wyposarzenie

2.1.3.1.4. Pokaż status

2.1.3.1.5. Skonfiguruj opcje albo wyjdź z gry

2.1.4. Prawy dolny róg

2.1.4.1. Licznik dusz

2.2. Menu główne

2.2.1. Nowa gra

2.2.2. Wczytaj gre

2.2.3. Ustawienia PC

2.2.3.1. Rozdzielczość

2.2.3.2. Czestotliwość

2.2.3.3. Pełny ekran

2.2.3.4. Anty-aliasing

2.2.3.5. Rozmycie ruchu

2.2.3.6. Widoczność krwi

2.2.3.7. Napisy

2.2.3.8. HUD

2.2.3.9. Muzyka

2.2.3.10. Dzwięk

2.2.4. Ustawienia klawiatury

2.2.4.1. Lista klawiszy i odpowiadające im przyciski w grze

2.2.5. Wyjście

2.2.6. LIVE

2.2.6.1. Wejście do Windows Live

3. Zapomieganie błedów

3.1. Komunikaty dzwiekowe

3.2. Komunikaty okienkowe

4. Obsługa Błedów

4.1. Brak akcji

4.2. Wyswietlenie komunikatu