Bevolkingsgroepen in Athene

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Bevolkingsgroepen in Athene 作者: Mind Map: Bevolkingsgroepen in Athene

1. Burgers

1.1. burgerrechten en verplichtingen

1.2. veel sociale ongelijkheid

1.3. 3 grote groepen

1.3.1. aristocraten

1.3.2. handelaars-ondernemers

1.3.3. arme boeren

2. Metoiken

2.1. = vreemdelingen

2.2. vanuit andere polis

2.3. ouders niet in Athene geboren

2.4. werken in de handel/nijverheid

2.5. toestemming vragen om in polis te wonen

3. Slaven

3.1. geen rechten, enkel plichten

3.2. werken voor iemand anders

3.3. 2 soorten

3.3.1. privélsaven: werken bij de burgers thuis

3.3.2. staatsslaven: werken voor de staat (in de mijn, landbouw)