Teori - American Skin

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Teori - American Skin 作者: Mind Map: Teori - American Skin

1. Teoretiske overvejelser

1.1. Idiografisk/nomotetisk

1.1.1. Idiografisk=Det grundige studie af et isoleret værk

1.1.2. Nomotetisk= Udsagn af en generaliserende karakter

1.1.2.1. Om en periode

1.1.2.2. Om en genre

1.1.3. Spørgsmål: Hvornår har man lavet nok arbejde til at man kan udtale sig nomotetisk?

1.1.4. Spørgsmål: Hvis man ikke kan udtale sig nomotetisk, hvad er så værdien af idiografisk arbejde?

1.2. Synkront / diakront

1.2.1. Synkront= arbejde i et isoleret tidspunkt eller kortere tidsperiode

1.2.2. Diakront = arbejde med en tidsmæssig udvikling

1.2.3. Spørgsmål: kan synkront arbejde sige noget om forhold som i deres natur er diakrone?

1.3. Kvalitativt/kvantitativt

1.3.1. Hvad er styrken ved kvalitativt arbejde?

1.3.2. Og hvordan kan kvalitativt arbejde bruges til at beskrive en sag i verden?

1.3.3. Hvad savner i arbejdet med sin sag man når man ikke har lavet kvantitativt arbejde?

1.3.4. ...og alle tre spørgsmål kan selvfølgelig vendes om i forhold til kvalitativt / kvantitativt