Danmark i middelalderen

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Danmark i middelalderen 作者: Mind Map: Danmark i middelalderen

1. Hverdagsliv

1.1. man satte stor pris på hygiene i middelalderen. Mange henretelser fandt sted i middelalderen, og mange fattige døde af sult.

2. Kalmarunionen

2.1. Kalmarunionen var en personalunion mellem kongerigerne i Danmark, Norge og Sverige som oprettedes i 1397 og sluttede i 1523

3. kongemagt og krig

3.1. kongen i middelalderen var også af stormandsslægt. De stormænds drab på Knud d. fjerde satte et foreløbigt punktum for en radikal udbygning af den store danske kongemagt.

4. kirken og tro

4.1. i middelalderen har troen på guds en meget stor betydning i menneskenes daglige liv. I middelalderen ubrød der pest og andre sygdomme som folket troede var guds hævn.

5. Danmark og verden

5.1. i middelalderen blev Danmark en stormagt. Danmark var det største og mægtiste land i skandinavien.