马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Missie 作者: Mind Map: Missie

1. Elkaar respecteren en accepteren waardoor een veilig schoolklimaat ontstaat.

2. Een goede combinatie tussen leer- en praktijk vakken.

3. Herkenbare lessen d.m.v. een herkenbaar pedagogisch-didactisch concept.

4. Docenten zijn op de hoogte van de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen in het onderwijs.

5. Opdrachten die in verbinding staan met de maatschappij.

6. Niet alleen, maar samen.

7. Verschillende keuzevakken waarbij creatieve interesses vergroot worden.

8. Iedereen hoort erbij.