Міжнародна економіка

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Міжнародна економіка 作者: Mind Map: Міжнародна економіка

1. Міжнародна валютна система

1.1. Міжнародні валютні відносини

1.1.1. Визначення

1.1.2. Форми

1.1.2.1. Національна

1.1.2.2. Світова

1.2. Резервна валюта

1.3. Конвертованість валют

1.3.1. Вільно канвертовані валюти

1.3.2. Частково канвертовані валюти

1.3.3. Нековертовані валюти

1.4. Валютний курс

1.4.1. Визначення

1.4.2. Режими

1.4.2.1. Що коливається

1.4.2.2. Плаваючий

1.4.2.3. Фіксований

1.4.3. Котирування

1.4.3.1. Пряме

1.4.3.2. Непряме

1.4.4. Крос-курс

1.4.5. Форвард

2. Міжнародна торгівля

2.1. Світове господарство

2.1.1. Визначення

2.1.2. Суб'єкти

2.2. Міжнородні економічні відносини

2.2.1. Визначення

2.2.2. Основні форми

2.3. Чинники міжнородного поділу праці

2.4. Абсолютна перевага

2.4.1. Визначення

2.5. Форми міжнародної торгівлі

2.5.1. За кроитерієм об'єкта

2.5.2. За критерієм взаємодії суб'єктів МТВ

2.5.3. За критерієм регулювання МТВ

2.5.4. Організаційні форми

2.5.4.1. Міжродні товарні біржі

2.5.4.2. Міжародні аукціони

2.5.4.3. Міжнародні торги

2.6. Торгівельний баланс

2.6.1. Визначення

2.6.2. Сальдо

2.6.2.1. Від'ємне

2.6.2.2. Додатнє

2.7. Протекціонізм

2.7.1. Визначення

2.7.2. Фоми

2.7.2.1. Селективний

2.7.2.2. Галузевий

2.7.2.3. Колективний

2.7.2.4. Прихований

2.8. Мито

2.8.1. Визначення

2.8.2. Види мита

2.8.2.1. За напрямком руху товару

2.8.2.1.1. Імпортні

2.8.2.1.2. Експортні

2.8.2.1.3. Транзитні

2.8.2.2. За способом установлення

2.8.2.2.1. Адвалорні

2.8.2.2.2. Специфічні

2.8.2.2.3. Комбіновані

2.8.2.3. За економічним характером

2.8.2.3.1. Фіскальні

2.8.2.3.2. Протекціоністські

2.8.2.3.3. Експансіоністські

3. Міжнародний рух капіталу