Accions bàsiques per aprendre

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Accions bàsiques per aprendre 作者: Mind Map: Accions bàsiques per aprendre

1. Memoritzar

2. Parlar

3. Escoltar

4. Llegir

5. Filtrar

6. Compartir

7. Crear

8. Buscar

8.1. New node

9. Repetir

10. Interactuar

11. Observar

12. Cantar

13. Comprendre

14. Participar

15. Col·laborar

16. Escriure

17. Intuir

18. Comprar

19. Imitar

20. Explorar